Biz bilen habarlaşyň

Islän zadyňyz üçin dürli pol pollaryny hödürläp bileris, önümlerimiz ýa-da hyzmatlarymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Salgysy

2404-nji otag, 7-nji bina, Evergrande Plaza, No. 518, Mingguang ýoly, Hefei, Anhui, Hytaý

Telefon

+ 86-551-62818480

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň