Sorag-jogap

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Kömek gerek?Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

Köp kategoriýaly kiçi partiýa sargytlaryny sazlamak mümkinmi?

Hawa, adatça her ululyk / nagyş üçin MOQ 500pc bolýar, ýöne satuwlarymyz zerurlyklaryňyza görä iň oňat çözgüt berer.

Hilini nädip dolandyrmaly?

Biziň öz QC toparymyz bar, her bir element we her sargyt üçin, QC-ni tassyklamak üçin hasabat ibermek we ibermek üçin tertipleşdirýäris.Şeýle hem harytlary barlamak üçin üçünji tarap gözleg edarasyny tapyp bilersiňiz, biz doly hyzmatdaşlyk ederis.

OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, elbetde edip bileris.Daşary ýurt supermarketleri we zynjyr dükanlary, serhetaşa platformada uly satyjylar üçin köp OEM sargytlaryny aldyk.OEM-de baý tejribämiz bar.

Galyndy tölegini tölemelimi?

Jemgyýetçilik görnüşimizde dizaýn taslamasyny saýlasaňyz, galyp tölegini tölemegiň zerurlygy ýok.Eger özüňiz düzen bolsaňyz we galyby açmaly bolsaňyz, galyndy tölegini tölemeli.Sargyt mukdary belli bir mukdarda ýetende, galyndy tölegi yzyna gaýtarylyp bilner.

Töleg möhletiňiz näçe?

Adatça 30% T / T üçin öňünden kabul edýäris, BL-ni ibermezden ýa-da göçürmesinden 70% -i esasy töleg möhleti hökmünde kabul edýäris, elbetde sargyt boýunça gepleşik geçirip bileris.

Söwda usullary haýsylar?

Öňki işler 、 FOB 、 CIF 、 CFR 、 DDU 、 DDP.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?