Habarlar

 • Öý gapylaryny nädip saýlamaly
  Iş wagty: Maý-16-2022

  Pollary dyrnaklardan goramak we içerdäki tozany azaltmak üçin gapylar zerurdyr.Gowy jaýy nädip saýlamaly?Iň esasy zat, hil taýdan ýokary galmakdan başlap, içerdäki gowy gapy düşegi suwuň siňdirilmegi we çydamly material bilen ýasalmalydyr, bu material ýeterlik amatly, ...Koprak oka»

 • Gapylaryň dürli görnüşleriniň tanyşdyrylyşy
  Iş wagty: Maý-16-2022

  Gapy matalarynyň köp görnüşi, öý we täjirçilik bar, dürli görnüşli gapy MATS dürli maksatly.Umuman aýdanyňda, gapy düşeginiň roly esasan suwuň siňdirilmeginde we skidlere garşy, tozany aýyrmak we hapalamak, poly goramak, mahabat we bezeg ...Koprak oka»

 • Amatly aşhana matasyny nädip saýlamaly?
  Iş wagty: Maý-16-2022

  Adyndan görnüşi ýaly, aşhana düşekleri aşhanaňyzda görýän pollardyr.Adatça gap-gaç ýuwlanda ýa-da nahar bişirilende adamlar durýan aşhananyň çüýşesiniň golaýynda bolýar.Adatça rezin ýa-da başga bir süýşmeýän materialdan ýasalýar.Aýagyňyzdaky basyşy aýyryp, saklap bilerler ...Koprak oka»