• banner1
 • banner2
 • banner3
 • Kauçuk gapy

  Kauçuk gapy

 • Oorapyk Mat

  Oorapyk Mat

 • Gapy çap etmek

  Gapy çap etmek

KimBiz?

 • banner-4 hakda

Biz birnäçe ýyl bäri rezin sintetik mata öndürmekde ýöriteleşen hytaýly gapy öndüriji, ösen ussatlygymyz we önümçiligi dolandyrmakda uly tejribämiz bar.Müşderileriň şahsy zerurlyklaryna görä önüm öndürip bileris, önümiň hilini we gowşuryş wagtyny üpjün edip bileris we satuwdan soň gowy hyzmat edip bileris. Hünärmen hökmünde dünýädäki matalarymyzy lomaý satyjylara, distribýutorlara, öňdebaryjy haly markalaryna we serhetara elektron söwdasyna hödürleýäris. .

NämeBiz edýäris?

Biz nähili hyzmat edýäris

 • 1

  Bir duralgaHyzmat

 • 2

  Dürliönümleri

 • 3

  DuşuşykGümrük zerurlyklary

Biz näme edýäris

Synag üçin nusgalary beriň

Çyzgyny özleşdirmegi we mugt çyzmagy goldaň

Customörite nusga subutnamasyny beriň

OEM & ODM önümçiligi

Customörite gaplama hyzmatlaryny beriň

Bir nokatly ammar hyzmatyny beriň

Hünär hyzmaty

Dizaýn we çözgütler bilen üpjün etmek üçin müşderileriň ähli görnüşleri üçin köp ýyllyk önümçilik tejribämiz bar, hünärmen we dinamik toparymyz size iň ýokary hilli hyzmat bermäge bagyşlanar.

Möhüm baha

Pol matasy pudagy bilen tanyş, ýokary çykdajyly öndürijilik biziň maksadymyz, müşderilere ajaýyp bahadan ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürlemek isleýäris.

Omörite ukyp

Önüm materialy, ululygy, nagşy, gaplamasy talaplara laýyklykda düzülip bilner, käbir kategoriýalar kiçi partiýany özleşdirmegi goldaýar. Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň saýlamagy üçin köp mugt dizaýn hem hödürleýäris.

Kanagatlandyrmagyň hili

Önümlerimiz REACH, RoHS, 6P synagyndan geçip biler. Önümçilikde hiliň gözegçiligini berk ýerine ýetirýäris, eltip bermezden 100% gözden geçirýäris.Islendik hil meselesi dogry çözüler.
 • Biz näme edýäris Biz näme edýäris

  Biz näme edýäris

 • Hünär hyzmaty Hünär hyzmaty

  Hünär hyzmaty

 • Möhüm baha Möhüm baha

  Möhüm baha

 • Omörite ukyp Omörite ukyp

  Omörite ukyp

 • Kanagatlandyrmagyň hili Kanagatlandyrmagyň hili

  Kanagatlandyrmagyň hili

Aýratynlyk önümleri

Hususy sargyt prosesi

 • Custöriteleşdirilen maslahat we sitata Custöriteleşdirilen maslahat we sitata

  Custöriteleşdirilen maslahat we sitata

 • Tassyklama Tassyklama

  Tassyklama

 • Sargyt tassyklamasy Sargyt tassyklamasy

  Sargyt tassyklamasy

 • Köpçülikleýin önümçilik Köpçülikleýin önümçilik

  Köpçülikleýin önümçilik

 • Barlag Barlag

  Barlag

 • Harytlaryň iberilmegi Harytlaryň iberilmegi

  Harytlaryň iberilmegi

 • Seslenme Seslenme

  Seslenme