Poliester gapyrga halysynyň gapy görnüşi - Çap edilen görnüş

Gysga düşündiriş:

Poliester ýüzi we rezin arkasy
40 * 60CM / 45 * 75CM / 60 * 90CM / 90 * 150cm / 120 * 180cm ýa-da ýöriteleşdirilen
Gyzgyn ereýän ekiş prosesi
Skid Proof, hapany aýyrýar we çyglylygy siňdirýär we arassalamak aňsat
Daşarda we içerde ulanmak
3D effekt nagşy, özleşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Gapy düşeginiň üstü 100% poliester materialy bolup, RIBBED stili we çukur nagyşly dizaýny bilen has giň we teksturaly görünýär, döwmek güýjüni güýçlendirýär.

Önümiň parametrleri

Model

PRC-1001

PRC-1002

PRC-1003

PRC-1004

PRC-1005

Önümiň ululygy

40 * 60 sm

45 * 75 sm

60 * 90 sm

90 * 150 sm

120 * 180

Boý

5mm

5mm

5mm

5mm

5mm

Agram

0.6kg ±

0.85kg ±

1.4kg ±

3,5 kg ±

5.6kg ±

Şekil

Gönüburçluk ýa-da ýarym tegelek

Reňk

Çal / goňur / deňiz gök / gara / çakyr gyzyl we ş.m.

Haryt maglumatlary

* Bu rezin gapy ýokary hilli dikeldilen kauçukdan we poliester materialdan, özboluşly gyzgyn ereýän ekiş tehnologiýasyndan,aşaky we üstki mata berk birleşdirilip, uzak wagtlap deformasiýa bolmazdan ulanylyp bilner.

* Indi süýşmek ýok,anti-skid goldawy, ýere berk ýapyşyň, howpsuz we hiç hili pol üçin süýşmäň, ýeriň üstünde suw bar bolsa-da, düşmek howpuny we poluň zaýalanmagyny azaldyp, düşegiň ýerini saklar.

* Arassalamak aňsat,girelgäniň üstüne suw sepiň we sarsdyryň, vakuum edip ýa-da ýyly suwda ýuwup bilersiňiz.

* Çyglylygy we hapany siňdirýär:rezin kesilen araçäk çyglylygy, palçyk ýa-da beýleki bulaşyk islenmedik galyndylary içerde yzarlamak üçin saklamak bentini döretmäge kömek edýär;Mundan başga-da, dabanyň hapalaryny, tozanlaryny we gumlaryny täsirli ele alýan we saklaýan nagyşly çukur dizaýny bolan gaty aýlawly haly.

* KÖP MAKSATgirelge üçin pol düşekleri jaýa dürli stil berýär.Öň gapyňyzda bolsun, aşhanada, hammamda ýa-da kir ýuwulýan otagda ýa-da howluda bolsun, owadan we amaly.

* Kabul edip boljak özleşdirme,reňkler, nagyşlar we ululyklar we gaplamalar düzülip bilner, www-ni nädip sazlamalydygy baradaky baglanyşyga basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler