Halfarym tegelek gapy görnüşli nagyş görnüşi

Gysga düşündiriş:

● Poliester ýüzi we rezin arkasy
● 40 * 60CM / 45 * 75CM / 50 * 80CM / 60 * 90CM
● Gyzgyn ereýän ekiş prosesi
Id Skid Proof, hapany aýyrýar we çyglylygy siňdirýär we arassalamak aňsat
● Açyk we içerde ulanmak
● roundarym tegelek şekil, 3D effekt nagşy, özleşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

banner

Gysgaça syn

HALF ROUND DOORMAT - Giriş düşekleri ýönekeý, ýöne döwrebap görünýän we islendik öý bezeglerine laýyk bolup bilýän, galyp basylan üst nagyşlary bilen özboluşly ýarym tegelek şekillerdir.Arka tarapy çydamly kauçukdan, gaýtadan işlenen kauçukdan ýa-da tebigy kauçukdan ýasalýar, ajaýyp süýşmäge garşylygy we ähli pasyllar üçin amatly.

Önümiň parametrleri

Model

PCH-1001

PCH-1002

PCH-1003

PCH-1004

Önümiň ululygy

40 * 60 sm

45 * 75 sm

60 * 90 sm

60 * 90 sm

Boý

5mm

5mm

5mm

5mm

Agram

0.6kg ±

0.85kg ±

1.4kg ±

1.4kg ±

Şekil

Circarym tegelek

Reňk

Satylan reňk (Gyzyl, Gara, çal, Gök, Goňur)

Haryt maglumatlary

Bu rezin gapy ýokary hilli dikeldilen kauçukdan we poliester materialdan, özboluşly gyzgyn ereýän ekiş tehnologiýasyndan,aşaky we üstki mata berk birleşdirilip, uzak wagtlap deformasiýa bolmazdan ulanylyp bilner.

Halfarym tegelek gapydan ýasalan görnüş3

Dabanyň hapalaryny, tozanlaryny we gumlaryny täsirli ele alýan we saklaýan nagyşly çukur dizaýny bolan gaty aýlawly haly.

Halfarym tegelek gapydan ýasalan görnüş 5

Halynyň üstü poliester materialy, ýumşak we amatly, suwuň siňdirilmegi üýtgäp durýar, gum tozanlary, könelmäge garşy sürtmek aýratynlyklary bar.

Halfarym tegelek gapydan ýasalan görnüş 6

Kauçuk materialyň düýbüni ýere berk birikdirip bolýar, suw geçirmeýän, şok siňdirişi, skid garşylygy, çalt yza gaýtmak aýratynlyklary bilen.

DÜZGÜN-ABSORBING & DIRT TRAPPER- roundarym tegelek düşek premium poliester matadan ýasalýar, çyglylygy siňdirip, aýakgapdan suwy, ýagyşy we palçygy netijeli aýyryp, poly arassa we gurak saklaýar.

Indi süýşmek ýok,anti-skid goldawy, ýere berk ýapyşyň, howpsuz we hiç hili pol üçin süýşmäň, ýeriň üstünde suw bar bolsa-da, düşmek howpuny we poluň zaýalanmagyny azaldyp, düşegiň ýerini saklar.

Arassalamak aňsat,el bilen tozan sorujy bilen tozan sorujy, süpürgi bilen süpüriň ýa-da daşarda ýa-da zibil taşlaýan ýerden süpüriň.Çuňňur arassalamak üçin çygly mata we ýumşak sabyn bilen süpüriň ýa-da düşegi daşarda ýuwmak üçin bag şlangyny ulanyň.Indiki ulanmazdan ozal düşegiňiziň doly guramagyna rugsat beriň.Akartma ulanmaň.

Giňden ulanmak,Dürli ululykda we dürli reňklerde bar, çal, gara, gök, goňur we ş.m. we ş.m.

Halfarym tegelek gapydan ýasalan görnüş2
Halfarym tegelek gapydan ýasalan görnüş1
surat013
surat015

Kabul edip boljak özleşdirme,nagyşlar we ululyklar, reňkler we gaplamalar düzülip bilner, nädip sazlamalydygy baradaky baglanyşyga basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler